Inlägget gjort

Digital Consumer Relations

Digital Consumer Relations en kurs som ger ett värde

Ansök till kursen Digital Consumer Relations

Kursen Digital Consumer Relations syftar till att ge den studerande kunskaper och färdigheter i att hantera den digitala säljprocessen på ett kundorgenterat och resurseffektiva sätt. Med utgångspunkt i den digitala butiken fokuserar kursen på funktioner och anpassningar av en webbshop.

Under kursens gång kommer vi att arbeta med kundkommunikation och kundbeteende genom hela köpresan, från att titta på besökskällor fram till avslut. Utifrån analys av beteende kommer vi arbeta med att anpassa och optimera själva e-butiken för att uppnå ökad handel. Dessutom ska den studerande få kunskaper i hur man skapar merförsäljning och mervärde i en webshop.

De studerande ska, genom att använda givna förutsättningar, kunna göra en e-butik säljande. I denna del ingår också en del grundläggande HTML-taggning, CSS, förståelse för server- och client-side-script och en kort introduktion till programmering för att ge förståelse för de grundläggande koncepten. De studerande kommer också ges kunskap i hur man genom kopplingar till olika externa affärssystem kan effektivisera e-handelssystemet som helhet.

Vi kommer också att prata om CRM-system och utföra praktiska övningar för att ge kunskap och förståelse i hur man kan använda CRM som ett sammanhållande stöd i all kundkommunikation. Vi kommer även att ta upp hur man kopplar sitt CRM till en webshop eller andra kommunikationskanaler.

Undervisningen i Digital Consumer Relations kommer ske i form av föreläsningar, tillämpningsövningar och även individuell handledning om så krävs. Tanken är att många av de övningar med webbshopen som instrueras under lektionstid sedan kommer att få utföras på egen hand, där kan den individuella handledningen komma in då vi vill att alla skall ta sig igenom dessa moment för att sedan kunna följa med i därpå följande.

Mål:

Efter genomförd kurs förväntas den studerande kunna

  • Utveckla och göra e-butiken säljande genom givna förutsättningar
  • förstå den nya köpprocessen ur konsumentperspektiv
  • redogöra för kundresan genom den digitala butiken

Examination kommer ske genom individuell tentamen och genom att moment klarats av i arbetet med den egna webbshopen.

Hoppas det kommer bli en givande och lärorik kurs!